PR-PK: 09:00 - 17:00, SS: 09:00 - 15:00, SV: -

Garantija

Visas preces, kas iegādātas MAR-POL.lv interneta veikalā, ir nodrošinātas ar ražotāja garantiju, kuru nosacījumi norādīti produktu aprakstos/garantijas talonos/saņemti pēc konsultācijas ar pārdevēju.

Garantijas termiņa atteikuma gadījumā garantijas remonts tiek veikts bez maksas. Piešķirot garantijas remontu, pietiek ar pirkuma dokumentu vai aizpildītu garantijas talonu. SVARĪGI: ja iegādājaties preces tiešsaistē, jūsu pirkuma dokuments ir rēķins, ko saņēmāt ar produktu un/vai e-pastu.

Prece jāizmanto tikai pēc lietošanas instrukcijas noteikumiem,ko paredz ražotājs. Nav pieļaujama sadzīves nozīmes ražojuma izmantošana profesionālai lietošanai.

Garantija neattiecas uz izstrādājumiem, kas bojāti stihisku nelaimju,nepareizas ekspluatācijas, nevērīgas lietošanas, nepareizas regulēšanas,nepienācīgas tehniskās apkopes rezultātā, lietojot nekvalitatīvus un nestandarta rezerves daļas, šķidrumus. Garantija neattiecas mehāniskajiem bojājumiem.

Ja garantijas periodā daļa izstrādājuma tiks aizstāta ar nestandarta daļām, kā arī ja izstrādājumu nav atvērusi vai remontējusi persona, kas nav pilnvarota, garantija tiek pārtraukta pilnībā vai daļēji.

Garantija neattiecas uz nolietotām detaļām (vadiem, šuvēm,akumulatoriem, turētājiem, ogļu sukām, instrumentu turētājiem u.c.),sakarā ar to normālu nolietošanos.

Garantija neattiecas uz izstrādājumiem, kuru bojājums radies Piegādātāja vainas dēļ.

Garantija neattiecas uz izstrādājumiem, ar bojātām plombām-stikeriem vai to neesamību, kurā nav iespējams noteikt tā sērijasnumuru (Mainīt, dzēst, aizskart vai sabojāt sērijas numuru).

Prece nav iegādāta mūsu interneta veikalā vai tā ir bez pasūtījuma(naudas čeks, rēķins).

Zemas kvalitātes degvielas izmantošana (ar degvielu saistītiem priekšmetiem).