PR-PK: 09:00 - 17:00, SS: 09:00 - 15:00, SV: -

Noteikumi un Garantija

Terms and Conditions / Product Guarantee / Vispārīgie garantijas nosacījumi - Distances līgums

Spēkā no: 01.01.2021.
Pēdējo reizi atjaunināti: 20.02.2024.
Redakcija: V3

Šis distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.Mar-Pol.lv īpašnieku SIA „Big Baltic Sales”, vien. reģistrācijas Nr. 40203358695, juridiskā adrese: Vienības iela 38A - 63, Daugavpils, LV-5401, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un vismaz 14 gadus vecu pircēju, kurš izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.Mar-Pol.lv interneta tirdzniecības vietnē (turpmāk – Pircējs). Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.Mar-Pol.lv interneta tirdzniecības vietnē (turpmāk – Mar-Pol.lv vietne). Šis Distances līgums neattiecas uz pirkumiem, ko Pircējs veic Pārdevēja mazumtirdzniecības veikalos.

Vispārīgie noteikumi / Terms and Conditions

1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod instrumentus, ierīces - mājai un dārzam, kā arī cita veida preces (turpmāk – Preces) saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

1.1. Norēķinu valūta interneta veikala www.Mar-Pol.lv ir eiro (€ - EUR), ISO: 4217.

2. Pircējs pērk Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Mar-Pol.lv vietnē. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz info@Mar-Pol.lv. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde var kavēties vai nebūt iespējama. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu

3. Pārdevējam noslēgt šo Līgumu par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Līguma noteikumiem, kā arī apņemas tos ievērot un pildīt. Pircējam nav atļauts veikt pasūtījumus, ja klients nav izlasījis un piekritis Līguma noteikumiem. Līgums sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4. Līgums attiecas uz dažāda veida Pircējiem, gan nereģistrētiem klientiem, gan uz Mar-Pol.lv Lojalitātes programmas noteikumos minētajiem Dalībniekiem, kuri saņem papildus priekšrocības un atlaides.

Pirkuma maksa un piegāde

5. Preču cenas Mar-Pol.lv vietnē ir norādītas EUR. Visas norādītās cenas ietver jebkāda veida piemērojamos pievienotās vērtības vai citus nodokļus. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. Kopējā piegādes cenā var būt iekļautas piemaksas. Atkarībā no Pircēja izmantotās bankas vai maksāšanas veida, var tikt piemērotas bankas komisijas.

6. Apmaksu par Preci Pircējs veic interneta veikalā www.Mar-Pol.lv ar debetkarti vai kredītkarti (MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron) vai ar pārskaitījumu uz SIA Big Baltic Sales konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.

7. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar kurjerpasta noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā. Elektroniskais attaisnojuma dokuments – rēķins ir derīgs bez paraksta.

8. Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas parakstīt kvīti par Preces saņemšanu.

9. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, sestdienās, svētdienās – komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

10. Paredzamais piegādes laiks tiek uzrādīts pie pirkuma noformēšanas, Pircēja kontā un tiek nosūtīts pirkuma apstiprinājuma e-pastā.

Kvalitātes garantija un atbildība

11. Mar-Pol.lv neuzņemas nekādu atbildību un negarantē, ka preces vienmēr atbildīs Pircēja vēlmēm ārpus produkta aprakstā minētā. Ja Pircējs nav apmierināts ar preces kvalitāti, Pircējs, saņemot pasūtījumu, var atpakaļatdot konkrēto preci un saņemt pilnu naudas atmaksu par konkrēto preci.

12. Mar-Pol.lv vietnē apskatāmās preces var nedaudz atšķirties no tāda paša izmēra, formas un krāsas kā saņemtajām precēm dažādu preču pasūtīšanai izmantoto ierīču tehnisko īpašību vai citu pamatoti paredzamo atšķirību dēļ.

13. Visu Mar-Pol.lv vietnē tirgoto preču raksturojums un lietošanas pamācība ir norādīta katrai precei pievienotajā preces aprakstā.

Atpakaļatdošanas un atteikuma tiesības

14 . Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).

15. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Kurjerpasta izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.

16. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

16.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota. Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

16.2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.

16.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu info@Mar-Pol.lv. Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.

16.4. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

16.5 Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: www.ptac.gov.lv.

16.6. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja adresi vai OMNIVA pakomatu pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

17. Pircēja tiesības neatbilstošas preces gadījumā:

17.1. Preču trūkumi tiek novērsti, kā arī neatbilstošas Preces tiek aizstātas vai atgrieztas, pamatojoties uz šajos noteikumos nostiprināto kārtību un ņemot vērā piemērojamo Latvijas Republikas tiesību aktu prasības;

17.2. Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par nekvalitatīvām vai nepilnīgas komplektācijas Precēm, to var izdarīt pa e-pastu: info@Mar-Pol.lv, atgriežot iespējami neatbilstošo Preci;

17.3. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir obligāti jānorāda šāda informācija:

17.3.1. Preces rēķina un pasūtījuma numurs. Ja ir iespējams, Pircējs pievieno rēķinu, lai Pārdevējs varētu pēc iespējas ātrāk izskatīt Pircēja sūdzību;

17.3.2. jānorāda Preces defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa;

17.3.3. jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, Preces fotogrāfija, nekvalitatīvās vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un to ir iespējams nofotografēt), Preces iepakojuma fotogrāfija u. c.

17.4 Iesniedzot sūdzību, Pircējam sākotnēji ir tiesības prasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta otrā daļa).

17.5 Izskatot sūdzību, atbilde tiek sniegta 15 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz Pircēja sūdzību, Pārdevējs nekavējoties rakstiski informē par to Pircēju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

17.6 Tikai Pārdevējam konstatējot, ka Prece ir neatbilstošas kvalitātes Prece, Pircēja lūgums par neatbilstošas kvalitātes Precēm var tikt izpildīts. Klientu apkalpošanas centrs organizēs naudas atmaksu uz maksājumu kontu, kas tika izmantots pasūtījuma veikšanai. Pārdevējs patur tiesības pieprasīt klientam atpakaļatdot bojāto preci veikalā.

Klientu apkalpošana

18. Programmas dalībnieks var sazināties ar Mar-Pol.lv:

18.1. rakstot uz info@Mar-Pol.lv;

18.2. zvanot +371 20035446;

18.3. aizpildot tiešsaistes kontaktformu šeit: www.Mar-Pol.lv/lv-contact-us;

18.4. vai sūtot vēstuli uz Mar-Pol.lv juridisko adresi: SIA „Big Baltic Sales”, Vienības iela 38A - 63, Daugavpils, LV-5401.

Nobeiguma noteikumi un strīdu izšķiršana

19. Ja Pārdevējs pārkāpj Līgumu, Pārdevējs atbild tikai par Pircēja tiešajiem zaudējumiem, kas radušies pārkāpuma tiešā rezultātā.

20. Pārdevējam ir tiesības mainīt Līgumu pilnībā, vai daļēji pārtraukt Mar-Pol.lv vietnes darbību. Pārdevējs paziņos par izmaiņām vai Mar-Pol.lv vietnes darbības pārtraukšanu paziņojumu veidā Mar-Pol.lv vietnē un (vai) Pārdevēja veikalos, un (vai) e-pasta formā katram Pircējam un lūgs Pircēja apstiprinājumu aktuālo Līguma versiju pirms jebkura jauna pirkuma/pasūtījuma.

21. Līgums ir spēkā līdz visu saistību izpildei starp Pārdevēju un Pircēju.

22. Līgums ir sagatavots saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, no kuras Pircējam tiek sniegti pakalpojumi, un kas tos regulē, un visi strīdi tiek risināti tiesā tās jurisdikcijas tiesību aktos noteiktajā kārtībā, kurā ir nodibināts attiecīgais strīdā iesaistītais Pārdevēja uzņēmums.

23. Ja tiesa vai cita kompetenta iestāde uzskata, ka kāds no Līguma noteikumiem neatbilst likumam, ir nepareizs vai nepiemērojams, nolēmums neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību un pilnīgu piemērojamību saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

24. Pārdevējs patur tiesības uz ierobežotu vai neierobežotu laiku bloķēt Pircēja iespējas veikt pirkumus Mar-Pol.lv vietnē, ja ir konstatētas negodprātīgas darbības vai ja noskaidroti fakti par konkrētās personas iepriekšējām negodprātīgām darbībām Mar-Pol.lv vietnē. Negodprātīgas darbības var tikt definētas gan kā ar krāpniecību saistītas aktivitātes, gan kā citas aktivitātes, kas var traucēt Pārdevēja vai Mar-Pol.lv vietnes darbību un/vai nodarīt tiešus vai netiešus zaudējumus.

25. Strīdi starp Pircēju un Pārdevēju risināmi savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pārdevējs un Pircējs nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tad Pircējs var iesniegt sūdzību Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, kas atrodas Brīvības iela 55, Rīga, Latvija, LV-1010 un kas risina patērētāju strīdus (vairāk informācijas par strīdu risināšanu pieejama www.ptac.gov.lv) vai vērsties tiesā. Papildus iepriekš norādītajam, Pircējs var izmantot elektronisko strīdu risināšanas platformu (ODR), lai atrisinātu strīdus par interneta vietnē pirktajām precēm vai pakalpojumiem. Vairāk informācijas https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Personas datu apstrāde

26. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un saņemtu pasūtījumus, veiktu un piegādātu pasūtījumus, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinus, atmaksātu pārmaksātās summas un atmaksātu summas par atpakaļ atdotajām precēm, lai administrētu finansiālos un citus pienākumus, kas izriet no šī Līguma un citiem ar pušu sadarbību saistītiem sadarbības dokumentiem, kā arī par Mar-Pol.lv vietnē piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Sīkāku informāciju par personas datu apstrādi skatiet Privātuma politikā: www.Mar-Pol.lv/lv-privacy-policy.